Bronnen van Succes


Resultaten: een resultaat dat je wilde en hebt bereikt --> voorbeeld:je wilde een diploma halen en je hebt dat gehaald.
Acties: > gepland en gedaan > getwijfeld en gedaan.

Uitbreiding van begrip: uitbreiding op iets wat je al kan --> voorbeeld: je wist dat je op je computer via het menu kon copieren en plakken en je later leerde je dat je dit ook met control-C/control-V kan doen.

Nieuw inzicht/geleerd: iets wat je nog niet kende --> voorbeeld: het bestaan van deze 5  bronnen van succes
Erkende fouten: Het erkennen [en herkennen] van een gemaakte fout --> de fout zelf is  niet het succes wel het feit dat je deze hebt [h]erkend. Hierdoor kan je de fout herstellen als je dat zou willen.

Success is the achievement of something desired, planned, or attempted.