Financiële voordelen voor de werkgever

In overleg met uw accountmanager van het Werkgeversservicepunt kan de werkgever gebruik maken van onderstaande regelingen:


  1. Loonwaardesubsidie, eerste halfjaar € 6.600.-.
  2. Krijgt een kandidaat vóór 1 juli 2014 een contract dan is nog 2e halfjaar subsidie mogelijk van  €4.800,-
  3. Gebruik maken van een No Risk Polis (eerste halfjaar).

Landelijke regelingen

Mobiliteitsbonus, regeling vanuit het rijk waarbij de werkgever minder premies hoeft af te dragen voor 50 plussers, dit levert op basis van de huidige regelgeving een besparing op tussen de € 1.050.- en € 7.000,-  op jaarbasis gedurende de eerste drie jaar.

Bij het in dienst nemen van een 55 plusser kan een werkgever in aanmerking  komen voor een plaatsingfee van maximaal € 1.500,-.

Informatie of gebruik maken van de regeling?

Kunt u contact opnemen met Roserie Eekhout van het Werkgeversservicepunt Den Haag.

Roserie is bereikbaar op: Mobiel: 0654268051 / roserie.eekhout@denhaag.nl