Motivatie toelichten in een sollicitatiebrief


In de tweede en eventueel derde alinea van het middenstuk van de sollicitatiebrief leg je uit waarom je juist die functie ambieert of waarom je zo graag bij dat bedrijf wilt werken. Laat zien dat je iets van het bedrijf afweet. Pik één à twee elementen uit de functieomschrijving die je aanspreken. Vertel niet alleen waarom je iets leuk vindt, maar ook waarom jij daar goed in bent.

Verder is het belangrijk om in deze alinea's een beeld van jezelf te schetsen. Een werkgever wil graag een idee krijgen van de persoon achter de brief. Je kunt wat karaktereigenschappen geven, vertellen waarom je iets leuk vindt, welke dingen je als een uitdaging ziet. Ook kun je uitleggen waarom je bepaalde keuzes in je carrière hebt gemaakt.


Deze elementen zijn bij de beoordeling vaak belangrijker dan de opsomalleen die dingen vertelt die een rechtstreekse, positieve relatie hebben met de functie waar je op solliciteert.ming van wat je allemaal kunt. Let er wel op dat je


Een andere mogelijkheid is om bij je motivatie jouw visie te geven op het werk. Dat kan bijvoorbeeld als volgt: 'De fusie tussen twee bedrijven loopt vaak moeizaam. Een belangrijke oorzaak daarvan is de onzekerheid die bestaat bij het personeel. Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijk proces met relatief eenvoudige ingrepen goed te stroomlijnen is. In mijn vorige functie heb ik hier veel ervaring mee opgedaan. Ervaring die ik nu graag wil inzetten voor uw organisatie.'

Probeer een krachtige, overtuigende laatste zin van deze alinea te schrijven. Op dit punt gekomen moet de lezer denken: 'Met deze sollicitant wil ik praten.' Hij moet overtuigd zijn van jouw capaciteiten en nieuwsgierig zijn naar de persoon achter de sollicitatiebrief.

Wat je niet moet doen


In je brief melden dat je ontslagen bent. Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, komt het wellicht dan aan de orde. Maar dan heb je ook alle ruimte om het toe te lichten. In je brief niet. Voor een werkgever die veel sollicitatiebrieven ontvangt, kan het reden zijn om jou direct af te wijzen.

Over het salaris beginnen of andere wensen. Hoewel iedereen begrijpt dat geld belangrijk is, komt het niet gemotiveerd over. Focus op wat jij de werkgever te bieden hebt, niet andersom. Pas na het eerste of tweede gesprek, als je in principe bent aangenomen, is er ruimte voor salarisonderhandelingen.

Klagen over je vorige functie en /of je vorige werkgever. Het komt onprofessioneel over en de werkgever bij wie je solliciteert denkt wellicht: 'Zo praat hij over een paar jaar ook over mij'.

Referenties noemen in je sollicitatie-brief. Dat is te vroeg. Een werkgever belt in deze fase niet. Als hij referenties wil, vraagt hij daar in een latere fase wel om.

Je brief door iemand anders laten schrijven of een voorbeeldbrief klakkeloos kopiëren. Het is beter om woorden te kiezen die bij jou passen. Bovendien dwingt dat je goed na te denken over de functie en dat is weer mooi meegenomen voor het sollicitatiegesprek.

Focus op wat jij de werkgever te bieden hebt, niet andersom!